กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.238.118.80  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087
 
งานจัดเก็บรายได้ ลงสำรวจพื้นที่  ม.1-ม.14 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566
งานจัดเก็บรายได้ ลงสำรวจพื้นที่ ม.1-ม.14 เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ.2566
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลกุดน้อย
โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลกุดน้อย
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตำบลกุดน้อยคัพ ประจำปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตำบลกุดน้อยคัพ ประจำปี 2565
ประชุมสภา กุดน้อย
ประชุมสภา กุดน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท  ประจำปี  2565
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท ประจำปี 2565
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
รูปโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
รูปโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้พิการตามหลัก 3 อ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้พิการตามหลัก 3 อ
 
[ 30-11-2565] ประกาศ การขยายกำหนดเวลาแำเนินการ ตาม พรบ.ภาษีที่ิดินและสิ่งปลูกสร้าง  
[ 30-11-2565] สำนักงาน ป.ป.ท. รับเเจ้งเบาะเเสการทุจริต ผ่าน LINE Traffy Fondue เพียงสเเกน QR C ...  
[ 23-11-2565] ข่าวประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา  
[ 22-11-2565] จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   doc120221122042443.pdf 
[ 27-10-2565] คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พ. 2540   doc120221027030431.PDF 
 
[ 23-11-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบ ...   ประกาศราคากลาง 
[ 23-11-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง รางระบ ...   ประกาศราคากลาง 
[ 18-11-2565] ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2566 
[ 07-10-2565] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปรงบประมาณ พ.ศ. 2566   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
[ 07-10-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ไดรับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้ ...   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 
 
 
   ภาษีป้ายติดต่อเจ้าหน้าที่ครับ... [admin]   (อ่าน : 4/ ตอบ : 0)
   ขอเบอร์ติดต่อภาษีป้าย... [กำพล]   (อ่าน : 8/ ตอบ : 0)
   สถานะการณ์ตอนนี้... [สถานะการณ์ตอนนี้]   (อ่าน : 4/ ตอบ : 0)
   แจ้งระบบเสียงไร้สาย... [สมร]   (อ่าน : 339/ ตอบ : 0)
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615