กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
 เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
 โครงสร้างหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานการติดตามเเละประเมินผลเเผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
มุมอาเซียน
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม.
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
  3.215.190.193  
   
 
   
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087
 
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตำบลกุดน้อยคัพ ประจำปี 2565
โครงการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน ตำบลกุดน้อยคัพ ประจำปี 2565
ประชุมสภา กุดน้อย
ประชุมสภา กุดน้อย
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท  ประจำปี  2565
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายอะเบท ประจำปี 2565
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
รูปโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
รูปโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ(สร้างสุขด้วยธรรมปัญญา)
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้พิการตามหลัก 3 อ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้พิการตามหลัก 3 อ
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอ
โครงการหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอ
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ
 
[ 08-09-2565] โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านถนนนาดี หมู่ที่ 9 ตำบลกุดน้อย อ ...  
[ 23-08-2565] โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในชุมชนตำบลกุดน้อย ประจำปี 2565  
[ 26-07-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน ม,7 ม,8 ม,13  
[ 04-07-2565] โครงการก่อสร้างสายบ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3-4 ตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครร ...  
[ 14-06-2565] เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร   doc120220614082056.pdf 
 
[ 16-08-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ 7,13  
[ 06-07-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนนคอน ...   ประกาศราคากลาง 
[ 06-07-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คส ...   ประกาศราคากลาง 
[ 16-06-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คส ...   ประกาศราคากลาง 
[ 16-06-2565] ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คส ...   ประกาศราคากลาง 
 
 
   แจ้งระบบเสียงไร้สาย... [สมร]   (อ่าน : 330/ ตอบ : 0)
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615