กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  44.212.99.248  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
______________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
121   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561  แบบรายงาน สขร 1 เดือน ตุลาคม 2561   17-12-2561  103  6
122   ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีจบประมาณ พ.ศ. 2561    02-11-2561  83  0
123   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศเเผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   17-10-2561  125  50
124   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ 2562 ดาวน์โหลด   17-10-2561  129  20
125   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  doc120181017003245.pdf   17-10-2561  106  30
126   รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 61  ต.ค.60 - ธ.ค.60 ดาวน์โหลด ม.ค.61 - มี.ค.61 ดาวน์โหลด เม.ย.61 - มิ.ย.61 ดาวน์โหลด ก.ค.61 - ก.ย.61 ดาวน์โหลด   01-10-2561  114  274
127   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561  doc120181112203723.pdf   16-09-2561  117  42
128   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561  doc120180815220806.pdf   15-08-2561  139  304
129   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561  doc120180715225344.pdf   16-07-2561  123  44
130   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  doc120180712003715.pdf   12-07-2561  107  21
131   ประกาศการเปิดเผยวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง  doc120180712003622.pdf   12-07-2561  119  52
132   ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ และประกาศราคากลาง  doc120180711233552.pdf   12-07-2561  113  83
133   ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปี 61  doc120180701205330.pdf   01-07-2561  120  108
134   ประกาศราคาโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 6  doc120180620002217.pdf   20-06-2561  134  36
135   ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561  doc120180620004740.pdf   09-05-2561  84  13
136   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561  doc120180618234835.pdf   07-05-2561  94  17
137   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561  แบบรายงาน สขร 1 เดือน มีนาคม 61   02-04-2561  138  30
138   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561  doc120180619000739.pdf   02-03-2561  132  78
139   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561  doc120180619000149.pdf   05-02-2561  115  87
140   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560  doc120180619000312.pdf   04-01-2561  51  43
141   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิดายน 2560  doc120180618235943.pdf   04-12-2560  49  38
142   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560  doc120180618235656.pdf   06-11-2560  48  30
143   ประกาศราคากลางอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560  doc120180102202625.pdf   01-11-2560  133  39
144   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  doc120171108014204.pdf   01-11-2560  193  30
145   ประกาศแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 แบบ ผด.2  doc120171116001028.2   30-10-2560  202  25
146   ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  doc120171018202140.pdf   09-10-2560  166  23
147   ประกาศราคากลางโครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่ ก.ม.9 หมู่ที่ 11  doc120170823210727.pdf   22-08-2560  208  36
148   ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดปฏิบัติการ อปพร  doc120170823205828.pdf   22-08-2560  181  50
149   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่ 12  doc120170823210542.pdf   21-08-2560  132  34
150   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (ฝังตะวันออก) บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่ 3  doc120170823210357.pdf   18-08-2560  197  26
151   ประกาศราคากลางจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์ ตู้กระจกปิดประกาศ  doc120170823210155.pdf   18-08-2560  373  33
152   ประกาศราคากลางจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด  doc120170823210011.pdf   18-08-2560  64  6
153   ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสลา-บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 6,1 และประกาศราคากลาง  ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6,1   16-08-2560  49  7
154   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสลา-บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 6,1 และประกาศราคากลาง  doc120170730191607.pdf   31-07-2560  102  14
155   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ภายในหมู่บ้านดอนนกเขา หมู่ที่ 5  doc120170820181400.pdf   27-07-2560  58  43
156   ประกาศราคากลางก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 4  doc120170730192026. ม   06-07-2560  74  12
157   ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวสระ-บ้านปรางค์เก่า-บ้านดอนมะนาว ม. 7,8,13  doc120180612221425. ม   08-06-2560  46  5
158   ประกาศสอบราคาถนน คสล. ม. 7,8,13  doc120170524205511.pdf   24-05-2560  128  30
159   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2  2   06-04-2560  172  48
160   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.14  doc120170406194703.14   31-03-2560  195  81
161   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของ อบต.กุดน้อย 15 ก.ย.2558  doc120160122035628.กุดน้อย 15 ก   15-09-2558  135  68
162   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของ อบต.กุดน้อย 15 พ.ค.2558  doc120160122035515.กุดน้อย 6 พ   15-05-2558  224  40
163   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างของ อบต.กุดน้อย 19 ก.พ.2558  ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างของ อบต.กุดน้อย   19-02-2558  170  62
164   ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนเสลา-บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 6,1 และประกาศราคากลาง  doc120180611220726. ม   00-00-543  43  6
165   ประกาศผลการพิจารณาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนเสลา-บ้านกุดน้อย หมู่ที่ 6.1  doc120180611220422. ม   00-00-543  44  5
166   สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแคฟซีล บ้านดอนมะนาว หมู่ 7  doc120170611193748.JPG   00-00-543  183  9
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615