กระดานสนทนาทั้งหมด
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
นโยบายไม่รับของขวัญของนายก อบต. กุดน้อย
เจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 ผลการประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.กุดน้อย
 มาตรฐานการให้บริการประชาชน
 บันทึกรายงานการประชุมสภา
 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของนายกฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.กุดน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 แผนอัตรากำลัง
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของอบต.กุดน้อย
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
 คู่มือการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 คู่มือประชาชน
 ร้องเรียนร้องทุกข์
 เเจ้งเบาะเเสเรื่องทุจริตคอร์รัปชัน
 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
 แผนที่ที่่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
  44.212.99.248  
   
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 โทร 0 4475 6087  
 
บริการขั้นพื้นฐาน
______________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

การคมนาคม

การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อยมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔

( ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด ) เป็นถนนสายหลักในการคมนาคมของภาคอีสานตอนเหนือส่วนการคมนาคมระหว่างตำบลเป็นถนนลาดยางสายสีคิ้ว-กุดน้อย-บ้านหัน นอกนั้นจะเป็นถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านและถนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดิน ส่วนการคมนาคมทางบกมีคิวรถสองแถวสาย สีคิ้ว - กุดน้อย - บ้านหัน - ห้วยตะแคงเหนือ วิ่งโดยสารทุกวัน

การไฟฟ้า

จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด ๑๔ หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน แต่ก็มีปัญหาอยู่บ้าง เนื่องจากการขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง จึงมีการต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง

แหล่งน้ำที่มีอยู่เดิม

แหล่งน้ำในตำบลกุดน้อย ประกอบด้วย ลำน้ำ, ลำคลอง, ลำห้วย จำนวน สาย

. ห้วยมาบหว้า ไหลมาจากตำบลหนองหญ้าขาวผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕

. ห้วยนาตากอสี ไหลผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔

. ห้วยขี้เหล็ก ไหลผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๔

. ห้วยหินดาด ไหลผ่านหมู่ที่ ๖ หมู่ที่๑ หมู่ที่๗ และหมู่ที่๙

. ห้วยกุดน้อย ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๑๒

. ห้วยยาง ไหลผ่านหมู่ที่

 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140 ( โทร 0-4475-6087 , โทรสาร 0-4475-6087 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์  ©  โดย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย Kudnoi.go.th จัดทำโดย หจก.มีเดีย ครีเอทีฟ เซ็นเตอร์ 08-7776-6615